Vandets hårdhed – 16 dh.

Vands totale indholde af opløst calcium oh magnesium betegnes som hårdheden.

Hårdheden måles i Danmark i tysk hårdhedsgrader ( dh = grad Deutsche Härte ), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10mg opløst calcitmoxid pr liter eller 9,19mg opløst magnesiumoxid pr liter.

Nedsivende regnvand og smeltevand fra sne optager kuldioxid fra atmosfæren og især fra jordluften i rodzonen, hvorved der dannes kulsyre. Kulsyren kan foruden opløse magnesiumcarbonat, der findes i mindre mængder i kalken. Kalkudvaskningen tilfører derfor grundvandet calcium og magnesium.

Hårdhed [°dH] – Inddeling i Danmark

0–4 – Meget blødt

4–8 – Blødt

8–12 – Middelhårdt

12–18 – Temmelig hårdt

18–24 – Hårdt

24-30 – Meget hårdt

>30 – Særdeles hårdt

Klik på linket for at se den seneste vandanalyse.

Den seneste vandprøve, viser at der ikke er fundet rester af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon.