Regstrup vandværk blev opført i 1955.

Regstrup vandværk er et privatejet vandværk, som pt. forsyner 653 forbruger med vand.

Vandværket pumper ca. 100.000 m3 ud til forbruger om år.

Den daglige ledelse varetages af en medlems valgt bestyrtelse på i alt 5 medlemmer.

Nyttige link

Persondata: