Følgende priser er gældende 2024

Ex. moms Incl. moms
Tilslutningsafgift pr. boligenhed ( ejer-leje og andelsbolig ) kr. 12.000,00 15.000,00
Fast årligt afgift pr. ejendom/bolig kr. 360,00 450,00
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler kr. 250,00 312,50
Restance gebyr kr. 100,00 Momsfrit
Lukkegebyr kr. 300,00 Momsfrit
Åbningsgebyr kr. 1000,00 1250,00
Afgift for vandspild kr. 300,00 375,00
Flytte-salgs gebyr kr. 200,00 250,00
Vandafgift pr. m3 kr. 6,37 7,96
Drikkevands bidrag pr. m3 kr. 0,00 0,00
Pris pr. m3 efter måler kr. 4,00 5,00

Miljøafgift og drikkevandsbidrag reguleres ved ændringer.

Til lukke og åbningsgebyrer tilkommer eventuelle udgifter til håndværkere.

Ved nye tilslutninger betales der ud over tilslutningsgebyret alle udgifter til etablering af ledningen.

Der betales a’ conto 2 gange årligt, hver den 01.03 og 01.09.

Til beregning af a’ conto anvendes målerforbrug pr. 31.12.

Regstrup vandværk er berettiget til at fastsætte a’ conto individuelt.

Vandværket ejer og vedligeholder måler, samt hoved- og stikledninger til skel.

Det er ejerens ansvar og udgift at vedligeholde stikledningens forlængelse fra skel til ejendom og alle vandinstallationer i huset.

Alle målere inde i et hus skal være placeret så de kan aflæses og udskiftes.

Det er ejers ansvar at ventiler før og efter måler, både i huse og brønde, skal virke så en aflukning af vandet er mulig ved skiftning af måler.

I nye forsyningsområder eller ved renoveringer af ældre ledninger vil måler blive flyttet til en målerbrønd i skel.
Måler i brønd skal holdes frostfri og frit tilgængelig, ved frostsprængning betaler ejer for udskiftning.
Ved uforskyldt og skjult vandspild betales for op til 300 m3 plus normalforbrug.

Ved ejerskifte afregnes vand over refusionsopgørelsen.

Takstblad godkendt på generalforsamling